Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Janusinfo.se

Janusinfo Startsida

Tidningen Evidens tema Kloka listan

Årets första nummer av Evidens rapporterar från Kloka listan forum och sammanfattar nyheter och förändringar i 2023 års Kloka listan.

Evidens tema Kloka listan »

Alla nummer av tidningen Evidens »

I andra medier

Välj bort antibiotika med många biverkningar
Läkemedelsvärlden 2023-05-15

Nu publiceras mer information om restanmälda läkemedel
Läkemedelsverket 2023-05-15

Ozempic finns trots brist – för dem som betalar själva
Läkemedelsvärlden 2023-05-12

Läkemedels­kommitté

Region Stockholms läkemedelskommitté är ett rådgivande expertorgan i frågor kring läkemedel och läkemedelsnära medicinteknik med huvuduppdrag att verka för en säker, rationell och kostnadseffektiv användning.


Region Stockholms läkemedelskommitté »