Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Janusinfo.se

Janusinfo Startsida

Tidningen Evidens

Tema Kloka listan i nytt nummer av Evidens

Evidens berättar om de viktigaste nyheterna på Kloka listan 2021. Läs bland annat om SGLT2-hämmare som minskar risk för hjärtkärlsjukdom hos diabetiker, hur rätt ångestdiagnos ställs och att osteoporos bör utredas och behandlas hos fler.

Evidens tema Kloka listan »

Alla nummer av Evidens »

I andra medier

Champix (vareniklin): Indragning av tillverkningssatser på grund av förekomst av N-nitroso-vareniklin över Pfizers fastställda acceptabla gräns för dagligt intag
Läkemedelsverket 2021-07-15

Ökad risk för allvarliga kardiovaskulära händelser och maligniteter vid användning av tofacitinib jämfört med TNF-alfa-hämmare
Läkemedelsverket 2021-07-06

Lokal reaktion efter mRNA-­vaccin inte hinder för dos 2
Läkartidningen 2021-06-30

Läkemedels­kommitté

Region Stockholms läkemedelskommitté är ett rådgivande expertorgan i frågor kring läkemedel och läkemedelsnära medicinteknik med huvuduppdrag att verka för en säker, rationell och kostnadseffektiv användning.


Region Stockholms läkemedelskommitté »