Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Nationellt införande av läkemedel

Nationellt ordnat införande av nya läkemedel

NT-rådet

Sveriges regioner samarbetar kring vilka nya läkemedel som ska införas i sjukvården. NT-rådet har mandat att ge rekommendationer om hur vissa läkemedel ska användas i Sverige.

In English In English
Rekommendationer
Pågående ärenden
Så arbetar vi

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
  1. galkanezumab (Emgality)
  2. Gazyvaro (obinutuzumab)
  3. gemtuzumab­ozogamicin (Mylotarg)
  4. genmodifierade autologa stamceller (Zynteglo)
  5. Givlaari (givosiran)
  6. givosiran (Givlaari)
  7. glofitamab
  8. Glukagon nasalt
  9. glutamin (Xyndari)
Medicinteknik
Podden Rådet från NT-rådet
Uppföljning och statistik

 Kontakt: nt-radet@skr.se