Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nya läkemedel

För att uppnå en jämlik, kostnadseffektiv och ändamålsenlig användning av nya läkemedel över hela landet samarbetar alla regioner och ett flertal myndigheter i en gemensam process för införande av nya läkemedel.

Region Stockholm och Region Stockholms läkemedelskommitté deltar i det nationella arbetet inom samverkansmodellen.

Beslut om regionalt ordnat införande av nya läkemedel fattas av Region Stockholms läkemedelskommitté. Till sin hjälp har läkemedelskommittén arbetsgruppen för nya läkemedel. Gruppen ger stöd till vårdgivarna avseende introduktion av läkemedel och är en länk mellan nationellt och regionalt införande. Arbetsgruppen har ett nära samarbete med läkemedelskommitténs expertgrupper och regionala programområden.

Läkemedelsvärderingar och expertgruppsdokument för viktiga nya läkemedel

Läkemedelsvärderingar och expertrådsdokument för viktiga nya läkemedel

Substans

Läkemedel

Användningsområde

Publicerat

apixaban

Eliquis

Antikoagulantia


benralizumab

Fasenra

Astma

2020-10-01

dabigatran

Pradaxa

Antikoagulantia


dupilumab

Dupixent

Atopisk dermatit

2021-09-15

dupilumab

Dupixent

Astma

2020-10-01

elbasvir/grazoprevir

Zepatier

Hepatit C

2021-03-15

lidokain 5 % plåster

Versatis

Postherpetisk neuralgi

2016-11-28

liraglutid

Saxenda

Övervikt/fetma

2018-01-23

mepolizumab

Nucala

Astma

2017-04-03

mepolizumab

Nucala

Astma

2020-10-01

reslizumab

Cinqaero

Astma

2020-10-01

rivaroxaban

Xarelto

Antikoagulantia


sofosbuvir

Sovaldi

Hepatit C

2021-03-15

sofosbuvir/ledipasvir

Harvoni

Hepatit C

2021-03-15

sofosbuvir/velpatasvir

Epclusa

Hepatit C

2021-03-15

sofosbuvir/velpatasvir /voxilaprevir

Vosevi

Hepatit C

2021-03-15

trastuzumab deruxtekan

Enhertu

Cancer

2021-12-10

vedolizumab

Entyvio

Mb Crohn

2015-10-27

vedolizumab

Entyvio

Ulcerös kolit

2015-10-27

vortioxetin

Brintellix

Depression

2020-01-20


Texterna bygger på värdering av tillgänglig dokumentation. Informationen om och värderingen av läkemedel publicerade på denna sida är aktuella vid publiceringstillfället. För dagsaktuell information kan dokumenten behöva kompletteras med resultat och erfarenheter som tillkommit efter publicering.