Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Informationsmaterial

Informationsmaterial

Informationsmaterial

Här kan du beställa våra olika broschyrer via e-post. I beställningen anger du namn och leverensadress samt hur många exemplar du vill ha.
Informationsmaterial om läkemedel och miljö »
Informationsmaterial från Strama Stockholm »

För förskrivare

Kloka listan


Beställ via e-post
klokalistan.hsf@sll.se

Ladda ner pdf:er här »

 

Kloka Listan

Inhalator­karta


Översikt inhalatorer astma/KOL.


Finns endast som pdf

Inhalatorer – Alla

Inhalatorer – Spray

Inhalatorer – Pulver


 


Filmer: Inhalera rätt

Karta över inhalatorer

Klok läkemedels-behandling av de mest sjuka äldre, MSÄ


Beställ via e-post
broschyrer@medicarrier.sll.se


Broschyren i pdf-format


Läs webbversionen

Klok läkemedels-behandling av de mest sjuka äldre

Vätskebrist och läkemedel

på särskilt boende för äldre
och i hemsjukvård

 


Broschyren i pdf-format


Pdf för utskrift

Vätskebrist och äldre

Ickefarmakologiska åtgärder vid vanligt förekommande symtom hos sköra äldre


Beställ via e-post
lakemedelskvalitet.hsf@sll.se

Ickefarmakologiska åtgärder vid vanligt förekommande symtom hos sköra äldre

Läkemedels­genomgång – checklista


Beställ via e-post
lakemedelskvalitet.hsf@sll.se

Broschyren i pdf-format

Läkemedelsgenomgång – checklista
Läkemedels­genomgångar

Alkohol. Riskbruk, skadligt bruk och beroende – lathund


Beställ via e-post
lakemedelskvalitet.hsf@sll.se

Broschyren i pdf-format

Film: Hjälp med samtal om alkohol

Alkohol. Riskbruk, skadligt bruk och beroende – lathund

Orala antitrombotiska läkemedel vid blödning och inför kirurgi


Beställ via e-post
lakemedelskvalitet.hsf@sll.se


Broschyren i pdf-format
Lathund för utskrift av häfte

Orala antitrombotiska läkemedel vid blödning och inför kirurgi

Antikoagulantia­behandling vid förmaks­flimmer – lathund


Beställ via e-post
lakemedelskvalitet.hsf@sll.se


Broschyren i pdf-format

Antikoagulantia­behandling vid förmaks­flimmer – lathund

Läkemedelsboken

 

Till webbversionen

Läkemedelsboken

Janusmed njurfunktion

 

Broschyren i pdf-format

 

 

Janusmed njurfunktion

Dosförpackade läkemedel inom Stockholms län


Broschyren är under bearbetning.
För information maila: lakemedelskvalitet.hsf@sll.se

Dosförpackade läkemedel inom Stockholms län

Patientinformation

Har ditt barn feber, hosta, halsont eller öronvärk?


Beställ broschyren på svenska (slut i lager) eller arabiska


Broschyren i pdf-format
Svenska

Arabiska (لعربية)

Farsi

Polska (polski)

Somaliska (soomaali)

Spanska (español)

Har ditt barn feber, hosta, halsont eller öronvärk?

Värt att veta om din sömn och sömnbesvär


Beställ via e-post
lakemedelskvalitet.hsf@sll.se

Broschyren i pdf-format

Värt att veta om din sömn och sömnbesvär

Värt att veta om alkohol och din hälsa


Beställ via e-post
lakemedelskvalitet.hsf@sll.se

Broschyren i pdf-format

Värt att veta om alkohol och din hälsa

Ta hand om dina fötter


Beställ via e-post
lakemedelskvalitet.hsf@sll.se


Broschyren i pdf-format

Ta hand om dina fötter

Till dig som har typ 2-diabetes


Beställ via e-post
lakemedelskvalitet.hsf@sll.se

Broschyren i pdf-format

Till dig som har typ 2-diabetes

Bra mat vid typ 2-diabetes


Beställ via e-post
lakemedelskvalitet.hsf@sll.se


Broschyren i pdf-format

Bra mat vid typ 2-diabetes

Till dig som medicinerar med SGLT2-hämmare


Broschyren i pdf-format

Ta hand om dina fötter

Till dig som medicinerar med metforminTill dig som medicinerar med Remicade eller Remsima


Broschyren i pdf-format

Till dig som medicinerar med Remicade eller Remsima

Osteonekros i käkbenet – till dig som ska behandlas med bisfosfonat eller denosumab


Broschyren i pdf-format

Varför byter apoteken ut dina läkemedel?

Atypisk femurfraktur – till dig som ska behandlas med bisfosfonat eller denosumab


Broschyren i pdf-format

Varför byter apoteken ut dina läkemedel?

Varför byter apoteken ut dina läkemedel?


Beställ via e-post lakemedelskvalitet.hsf@sll.se

Broschyren i pdf-format

Varför byter apoteken ut dina läkemedel?