Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vaccinationer

Helena Hervius Askling, med dr, överläkare, ordförande
Akademiskt Specialistcentrum, SLSO
helena.hervius-askling@regionstockholm.se

Johan Alm, docent, överläkare
Sachsska barn- och ungdomssjukhuset
Södersjukhuset

Jeanette Björnell, specialistsjuksköterska, vårdutvecklare
Barnhälsovårdsenheten, Sachsska barn- och
ungdomssjukhuset, Södersjukhuset

Margareta Blennow, med dr, överläkare
Barnhälsovårdsenheten, Sachsska barn- och
ungdomssjukhuset, Södersjukhuset

Anna Granqvist, skolläkare
Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad

Marta Granström, professor emeritus, överläkare
ME Klinisk mikrobiologi
Karolinska universitetssjukhuset

Leyla Jalilian, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Monika Jädersten, skolsköterska
Elevhälsans medicinska insats, Barn- och
ungdomsförvaltningen, Järfälla kommun

Karolina Lindström, med dr, barnhälsovårdsöverläkare
Barnhälsovårdsenheten, Sachsska barn- och
ungdomssjukhuset, Södersjukhuset

Barbro Lönnkvist, specialistsjuksköterska
Elevhälsans medicinska insats, Barn- och
utbildningsförvaltningen, Huddinge kommun

Helena Martin, med dr, barnhälsovårdsöverläkare
Barnhälsovårdsenheten, Sachsska barn- och
ungdomssjukhuset, Södersjukhuset

Josef Milerad, docent, specialistläkare
ME Högspecialiserad barnmedicin 2
Tema barn, Karolinska universitetssjukhuset
samt Internationella Engelska skolan

Sahar Nejat, barnhälsovårdsöverläkare, folkhälsovetare
Barnhälsovårdsenheten, Sachsska barn- och
ungdomssjukhuset, Södersjukhuset

Anna Nilsson, docent, överläkare
Barnonkologi, ME Högspecialiserad barnmedicin 1
Tema barn, Karolinska universitetssjukhuset

Maria Rotzén Östlund, med dr, smittskyddsläkare
Smittskydd Stockholm, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Johanna Rubin, med dr, bitr överläkare
ME Högspecialiserad barnmedicin 1, Tema Barn
Karolinska universitetssjukhuset samt Folkhälsomyndigheten

Ann-Christine Sjöblom, distriktsläkare, folkhälsovetare
Liljeholmens vårdcentral

Siobhan Wallhuss, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Katarina Widgren, med dr, bitr smittskyddsläkare, överläkare
Smittskydd Stockholm, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Veronica Woxén, smittskyddssjuksköterska
Smittskydd Stockholm, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen