Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

LOK

LOK – nätverket för Sveriges läkemedelskommittéer

Läkemedelskommittéerna ska verka för en tillförlitlig och rationell läkemedelsanvändning inom regionen. Enligt lag ska det i varje region finnas en eller flera läkemedels­kommittéer, med företrädare för farmacevtisk och medicinsk expertis. Rekommendationerna ska vara grundade på vetenskap och beprövad erfarenhet. Genom läkemedelskommittéernas nationella nätverk, LOK, samverkar alla landets läkemedelskommittéer med en bred ansats kring strategiskt viktiga frågor inom läkemedelsområdet.

De sjukvårdsregionala kontaktpersonerna i LOK:s arbetsutskott är kontaktpersoner för läkemedelsfrågor inom regionernas system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården.

Jävspolicy Pdf, 46.9 kB.
Jävsdeklaration (blankett) Pdf, 227.3 kB.

Kontakt

Ordförande LOK

Mårten Lindström

Läkemedelskommittén i Jönköping

marten.lindstrom@rjl.se


Sjukvårdsregionala kontaktpersoner i arbetsutskottet


Södra sjukvårdsregionen
Stefan Nilsson

Sydöstra sjukvårdsregionen
Christina Fischer

Västra sjukvårdsregionen 
Johan Sandelin

Sjukvårdsregion Mellansverige 
Maria Palmetun Ekbäck

Stockholm-Gotlands sjukvårdsregion
Åsa Derolf 

Norra sjukvårdsregionen 
Kristina Seling

LOK och Nationellt system för kunskapsstyrning

Nätverket för Sveriges läkemedelskommittéer, LOK, har fått i uppdrag av Nationella samverkansgruppen för läkemedel och medicinteknik att bistå Nationella programområden, NPO, i läkemedelsfrågor genom att granska och värdera läkemedelsrekommendationer som inte hanteras av NT-rådet.


Rekommendation för läkemedelsbehandling av hjärtsvikt med nedsatt systolisk vänster­kammarfunktion


Rekommendation kring användning av tocilizumab (RoActemra) vid reumatologiska tillstånd under pågående bristsituation


NPO eller nationella arbetsgrupper, NAG, vänder sig till den sjukvårdsregionala representanten i LOK:s arbetsutskott, se tabellen.