Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Avtal

Avtal

Sidan uppdaterad 2021-10-11

Regionerna samverkar kring att nå avtalsrelationer med läkemedelsföretag för både recept- och rekvisitionsläkemedel. Avtalen kan ofta utgöra en förutsättning för en NT-rådsrekommendation men kan även baseras på andra skäl för regionsamverkan. Det gäller till exempel vissa receptläkemedel där samverkan med TLV och läkemedelsföretag (så kallad trepartsöverläggning) kan leda fram till avtal som samtliga regioner tecknar. Regionernas arbete med avtal stöds och koordineras av de gemensamma funktionerna Marknad och Förhandling.

Sammanställningen nedan omfattar de avtal som tagits fram gemensamt inom ramen för regionernas samverkansmodell för läkemedel och innehåller endast aktuella, giltiga avtal.

Klicka på kolumnrubriken för att sortera

Avtal

ATC-kod

Substans

Läkemedel

Företag (avtalspart)

Recept/rekvisition

Avtalsstart

Avtalsslut

Förl. option tom.

A16AB10

velagluceras alfa

VPRIV

Takeda Pharma AB

rekvisition

2019-04-01

2022-03-31

2023-03-31

A16AX07

sapropterin

Kuvan

BioMarin International

recept

2020-11-01

2022-10-31

2023-10-31

A16AX15

telotristatetyl

Xermelo

Ipsen

recept

2021-06-01

2023-05-31

.

B01AX07

kaplacizumab

Cablivi

Sanofi AB

rekvisition

2021-10-01

2023-09-30

2025-09-30

B02BD02

koagulations-faktor VIII

Advate

Takeda Pharma AB

recept

2020-06-01

2022-05-31

2023-05-31

B02BD02

koagulations-faktor VIII

Adynovi

Takeda Pharma AB

recept

2020-06-01

2022-05-31

2023-05-31

B02BD02

koagulations-faktor VIII

Afstyla

CSL Behring AB

recept

2020-06-01

2022-05-31

2023-05-31

B02BD02

koagulations-faktor VIII

Elocta

Swedish Orphan Biovitrum

recept

2020-06-01

2022-05-31

2023-05-31

B02BD02

koagulations-faktor VIII

Esperoct

Novo Nordisk AB

recept

2020-06-01

2022-05-31

2023-05-31

B02BD02

koagulations-faktor VIII

Jivi

Bayer AB

recept

2020-06-01

2022-05-31

2023-05-31

B02BD02

koagulations-faktor VIII

Kovaltry

Bayer AB

recept

2020-06-01

2022-05-31

2023-05-31

B02BD02

koagulations-faktor VIII

NovoEight

Novo Nordisk AB

recept

2020-06-01

2022-05-31

2023-05-31

B02BD02

koagulations-faktor VIII

Nuwiq

Octapharma Nordic AB

recept

2020-06-01

2022-05-31

2023-05-31

B02BD02

koagulations-faktor VIII

Refacto AF

Pfizer Innovations

recept

2020-06-01

2022-05-31

2023-05-31

B02BD02

koagulations-faktor VIII

Octanate

Octapharma Nordic AB

recept

2020-06-01

2022-05-31

2023-05-31

B02BD02

koagulations-faktor VIII

Octanate LV

Octapharma Nordic AB

recept

2020-06-01

2022-05-31

2023-05-31

B02BD04

koagulations-faktor IX

Alprolix

Swedish Orphan Biovitrum

recept

2020-10-01

2022-09-30

2023-09-30

B02BD04

koagulations-faktor IX

BeneFIX

Pfizer Innovations

recept

2020-10-01

2022-09-30

2023-09-30

B02BD04

koagulations-faktor IX

Immunine

Takeda Pharma AB

recept

2020-10-01

2022-09-30

2023-09-30

B02BD04

koagulations-faktor IX

Nanofix

Octapharma Nordic AB

recept

2020-10-01

2022-09-30

2023-09-30

B02BD04

koagulations-faktor IX

Refixia

Novo Nordisk AB

recept

2020-10-01

2022-09-30

2023-09-30

B02BD04

koagulations-faktor IX

Rixubis

Takeda Pharma AB

recept

2020-10-01

2022-09-30

2023-09-30

C10AX13

evolocumab

Repatha

Amgen AB

recept

2019-01-01

2021-12-31

.

C10AX14

alirocumab

Praluent

Sanofi AB

recept

2019-01-01

2021-12-31

.

D11AH05

dupilumab

Dupixent

Sanofi AB

recept

2021-01-01

2021-12-31

2022-12-31

J05AP08

sofosbuvir

Sovaldi

Gilead Sciences Sweden AB

recept

2021-01-01

2022-12-31

2023-12-31

J05AP51

ledipasvir + sofosbuvir

Harvoni

Gilead Sciences Sweden AB

recept

2021-01-01

2022-12-31

2023-12-31

J05AP54

elbasvir + grazoprevir

Zepatier

MSD

recept

2021-01-01

2022-12-31

2023-12-31

J05AP55

sofosbuvir + velpatasvir

Epclusa

Gilead Sciences Sweden AB

recept

2021-01-01

2022-12-31

2023-12-31

J05AP56

sofosbuvir + velpatasvir + voxilaprevir

Vosevi

Gilead Sciences Sweden AB

recept

2021-01-01

2022-12-31

2023-12-31

L01CD01

nab-paklitaxel

Abraxane

Celgene AB

rekvisition

2020-04-01

2022-03-31

.

L01CD01

nab-paklitaxel

Pazenir

Teva Sweden AB

rekvisition

2020-04-01

2022-03-31

.

L01EB04

osimertinib

Tagrisso

AstraZeneca

recept

2020-10-01

2022-09-30

2023-09-30

L01EE01

trametinib

Mekinist

Novartis Sverige AB

recept

2020-01-01

2021-12-31

2022-12-31

L01EE03

binimetinib

Mektovi

Pierre Fabre

recept

2020-01-01

2021-12-31

2022-12-31

L01EK01

axitinib

Inlyta

Pfizer AB

recept

2021-01-01

2022-12-31

2023-12-31

L01EX07

cabozantinib

Cabometyx

Ipsen

recept

2021-04-01

2023-03-31

2024-03-31

L01EX12

larotrektinib

Vitrakvi

Bayer AB

recept

2020-11-01

2022-10-31

2023-10-31

L01EX13

gilteritinib

Xospata

Astellas Pharma AB

recept

2021-03-01

2023-02-28

2024-02-29

L01XC11

ipilimumab

Yervoy

Bristol-Myers Squibb AB

rekvisition

2020-01-01

2021-12-31

2022-12-31

L01XC13

pertuzumab

Perjeta

Roche AB

rekvisition

2019-01-01

2021-12-31

.

L01XC14

trastuzumab- emtansin

Kadcyla

Roche AB

rekvisition

2020-01-01

2021-12-31

2023-12-31

L01XC17

nivolumab

Opdivo

Bristol-Myers Squibb AB

rekvisition

2021-01-01

2022-12-31

2024-12-31

L01XC18

pembrolizumab

Keytruda

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

rekvisition

2021-01-01

2022-12-31

2024-12-31

L01XC21

ramucirumab

Cyramza

Lilly

rekvisition

2020-12-01

2022-11-30

2024-11-30

L01XC24

daratumumab

Darzalex

Janssen Cilag

rekvisition

2020-07-01

2022-06-30

2024-06-30

L01XC28

durvalumab

Imfinzi

AstraZeneca

rekvisition

2021-01-01

2022-12-31

2024-12-31

L01XC31

avelumab

Bavencio

Merck

rekvisition

2021-01-01

2022-12-31

2024-12-31

L01XC32

atezolizumab

Tecentriq

Roche AB

rekvisition

2021-01-01

2022-12-31

2024-12-31

L01XC33

cemiplimab

Libtayo

Sanofi AB

rekvisition

2021-01-01

2022-12-31

2024-12-31

L01XC37

polatuzumab vedotin

Polivy

Roche AB

rekvisition

2020-09-01

2022-08-31

2024-08-31

L01XG02

karfilzomib

Kyprolis

Amgen AB

rekvisition

2021-04-01

2023-03-31

2025-03-31

L01XG03

ixazomib

Ninlaro

Takeda Pharma

recept

2021-06-01

2023-05-31

2023-05-31

L01XX52

venetoklax

Venclyxto

AbbVie AB

recept

2021-05-01

2023-04-30

2024-04-30

L01XX54

niraparib

Zejula

GlaxoSmithKline

recept

2019-12-01

2022-05-31

.

L01XX70

axikabtagen-ciloleucel

Yescarta

Gilead Sciences Sweden AB

rekvisition

2021-06-01

2022-05-31

2024-05-31

L01XX71

tisagenlekleucel

Kymriah

Novartis Sverige AB

rekvisition

2021-06-01

2022-05-31

2024-05-31

L01XY02

trastuzumab/ pertuzumab

Phesgo

Roche AB

rekvisition

2021-03-01

2023-02-28

2025-02-28

L02BB04

enzalutamid

Xtandi

Astellas Pharma AB

recept

2020-06-01

2022-05-31

2023-05-31

L02BB05

apalutamid

Erleada

Janssen-Cilag AB

recept

2021-05-01

2023-04-30

2024-04-30

L02BB06

darolutamid

Nubeqa

Bayer AB

recept

2021-05-01

2023-04-30

2024-04-30

L02BX03

abirateron

Zytiga

Janssen-Cilag AB

recept

2020-06-01

2022-05-31

2023-05-31

L04AA29

tofacitinib

Xeljanz

Pfizer Innovations

recept

2020-10-01

2022-09-30

2023-09-30

L04AA37

baricitinib

Olumiant

Lilly

recept

2020-10-01

2022-09-30

2023-09-30

L04AA41

imlifidas

Idefirix

Hansa Biopharma AB

rekvisition

2021-07-01

2023-06-30

2025-06-30

L04AA44

ubadacitinib

Rinvoq

Abbvie AB

recept

2020-10-01

2022-09-30

2023-09-30

L04AA45

filgotinib

Jyseleca

Gilead Sciences Sweden AB

recept

2021-04-01

2022-09-30

2023-09-30

L04AX04

lenalidomid

Revlimid

Celgene

recept

2019-03-01

2022-02-28

.

L04AX06

pomalidomid

Imnovid

Celgene

recept

2019-06-01

2022-05-31

.

M05BX05

burosumab

Crysvita

Kyowa Kirin

rekvisition

2019-06-01

2021-12-31

2022-05-31

M09AX03

ataluren

Translarna

PTC Therapeutics

recept

2019-05-01

2022-04-30

.

M09AX07

nusinersen

Spinraza

Biogen

rekvisition

2017-12-01

2021-11-30

.

N07XX08

tafamidis

Vyndaqel 20 mg

Pfizer AB

rekvisition

2020-01-01

2021-12-31

2022-12-31

N07XX08

tafamidis

Vyndaqel 61 mg

Pfizer AB

recept

2021-09-01

2023-08-31

2024-08-31

N07XX12

patisiran

Onpattro

Alnylam Sweden

rekvisition

2019-11-01

2022-10-31

2023-10-31

N07XX15

inotersen

Tegsedi

Akcea Therapeutics Ireland Ltd

rekvisition

2019-11-01

2022-10-31

2023-10-31

R03DX10

mepolizumab

Nucala

GlaxoSmithKline

rekvisition

2018-09-01

2022-08-31

.

R03DX10

benralizumab

Fasenra

AstraZeneca

rekvisition

2018-09-01

2022-08-31

.

R07AX30

ivakaftor/ lumakaftor

Orkambi

Vertex Pharmaceuticals Europé

recept

2018-07-01

2022-06-30

2028-06-30

V10XX04

Iutetium(Lu-177) oxodotreotid

Lutathera

SAM Nordic

rekvisition

2018-09-01

2022-08-31

.