Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Läkemedel som omfattas av nationell samverkan

Läkemedel som omfattas av nationell samverkan

Här listas läkemedel som utsetts till nationellt ordnat införande som är under beredning av NT-rådet och för vilka rekommendation ännu inte givits.

Gå till läkemedel som inte omfattas av nationell samverkan »

Klicka på kolumnrubriken för att sortera

Läkemedel som omfattas av nationell samverkan

Substans

Läkemedel

Indikation

Motivering

Datum

amivantamab

Rybrevant

icke-småcellig lungcancer

Angeläget med jämlik användning och hälsoekonomisk värdering

2022-02-07

anifrolumab

Saphnelo

SLE

Ny behandlingsprincip

2021-09-02

atidarsagene autotemcel

Libmeldy

metakromatisk leukodystrofi

Genterapi, angeläget med nationell samverkan

2020-06-04

autolog CD34+-berikad cellfraktion transfekterad med gen för SCID

Strimvelis

ADA-SCID

Hälsoekonomisk värdering bedöms angelägen

2020-10-01

avalglukosidas alfa

Nexviadyme

Pompes sjukdom

Hälsoekonomisk värdering angelägen

2022-04-27

baricitinib

Olumiant

alopecia alecta

Stor patientpopulation, ny behandlingsprincip

2022-09-07

bulevirtid

Hepcludex

hepatit D


2020-02-19

cilgavimab/tixagevimab

Evusheld

covid-19

Hälsoekonomisk värdering angelägen

2022-04-13

ciltakabtagen-autoleucel

Carvykti

multipelt myelom

CAR T-terapi, hälsoekonomisk värdering angelägen

2021-10-20

eladokagen exuparvovek

Upstaza

AADC-brist

Hög svårighetsgrad, potentiellt angelägen behandling

2021-04-14

empagliflozin

Jardiance

hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion

Förväntas hanteras genom förmånsansökan, avvakta-rekommendation i väntan på TLV:s beslut för att undvika ojämlikt införande

2022-05-10

enfortumab vetodin

Padcev

urotelialcancer

Hälsoekonomisk värdering angelägen

2021-12-02

etranakogen dezaparvovek 

-

Hemofili B

Ny behandlingsprincip, hälsoekonomisk värdering angelägen

2022-06-22

evinakumab

Evkeeza

familjär homozygot hyperkolesterolemi

Ny behandlingsprincip, behov av hälsoekonmisk värdering

2021-05-06

idekaptagen vikleucel

Abcema

myelom

Ny behandlingsprincip

2020-10-06

lenadogen nolparvovek

Lumevoq

Lebers hereditära optikus neuropati

Genterapi, hälsoekonomisk värdering angelägen

2021-10-20

lisokabtagen-maraleucel

Breyanzi

B-cellslymfom

Angeläget med hälsoekonomisk värdering

2020-10-06

lumasiran

Oxlumo

hyperoxaluri

Angeläget med jämlik användning

2021-12-15

luspatercept

Reblozyl

Beta-thalassemi major

Ny behandlingsprincip, angeläget med nationell samverkan

2020-03-05

luspatercept

Reblozyl

anemi vid myelodysplastiskt syndrom

Ny behandlingsprincip, angeläget med nationell samverkan

2020-05-07

lutetium (177Lu) vipivotid tetraxetan

-

prostatacancer

Ny behandlingsprincip och stor potentiell patientgrupp

2022-05-10

mosunetuzumab

Lunsumio

follikulärt lymfom

Hälsoekonoisk värdering bedöms angelägen

2022-06-22

pegcetakoplan

Aspaveli

PNH

Angeläget med jämlik användning

2021-06-23

pembrolizumab

Keytruda

adjuvant vid melanom

Jämlik tillgång angelägen

2022-02-07

pembrolizumab

Keytruda

adjuvant vid njurcellscancer

Jämlik tillgång angelägen

2022-02-07

polatuzumab vetodin

Polivy

diffust storcelligt B-cellslymfom

Ny indikation, angeläget med hälsoekonomisk värdering

2022-04-13

relatlimab+nivolumab

Opduolag

malignt melanom

Ny behandlingsprincip

2022-08-24

satralizumab

Enspryng

neuromyelitis optica-spektrumtillstånd

Förväntas hanteras genom förmånsansökan, avvakta-rekommendation i väntan på TLV:s beslut för att undvika ojämlikt införande

2022-05-10

spartalizumab

-

avancerat melanom

Hälsoekonomisk värdering angelägen

2020-01-16

spesolimab

Effisayil

generaliserad pustulär psoriasis

Ny behandlingsprincip

2022-09-07

sutimlimab

-

köldhemolys

Ny behandlingsprincip, stort behov av behandlingsalternativ

2022-06-08

tabelekleucel

-

EBV-associerat post-transplantation lymfoproliferativ sjukdom

Ny behandlingsprincip, hälsoekonomisk värdering angelägen

2022-06-08

tafasitamab

Minjuvi

diffust storcelligt B-cellslymfom

Behov av hälsoekonomisk värdering

2021-05-19

tebentafusp

Kimmtrak

uvealt melanom

Ny behandlingsprincip, angeläget med jämlik användning

2022-01-15

teklistamab

-

multipelt myelom

Ny behandlingsprincip, hälsoekonomisk värdering angelägen

2022-06-22

tisagenlekleucel

Kymriah

follikulärt lymfom

CAR T-terapi, hälsoekonomisk värdering angelägen

2022-01-12

valoktokogen roxaparvovek

Roctavian

hemofili A

Angeläget med nationell samverkan för att tydliggöra plats i terapin, förväntad kostsam behandling

2020-02-19

vosoritid

Voxzogo

akondroplasi

Ny behandlingsprincip.

2021-06-09

vutrisiran

-

ärftlig transtyretin­amyloidos

Behov av samma hantering som andra läkemedel vid indikationen

2021-06-09


Shringrix vaccin

Herpes zoster

Hälsoekonomisk värdering bedöms angelägen.

2017-06-07