Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Alofisel (darvadstrocel)

Alofisel är en allogen stamcellsterapi avsedd för behandling av komplexa perianala fistlar i vuxna patienter med inaktiv/lindrig Crohns sjukdom, där fistlarna inte svarat tillfredsställande på minst en konventionell eller biologisk behandling.