Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Aspaveli (pegcetakoplan)

Aspaveli (pegcetakoplan) är avsett för behandling av vuxna patienter med paroxysmal nokturn hemoglobinuri (PNH) med anemi trots behandling med en C5-hämmare under minst 3 månader.

NT-rådet har tillsatt ett nationellt behandlingsråd för behandling av PNH. Behandlingsrådet har som uppdrag att säkerställa att kriterierna i NT-rådets nationella rekommendation för när behandling kan erbjudas uppfylls och att patienter i hela landet bedöms på ett jämlikt och rättvist sätt.

Uppdragsbeskrivning för behandlingsrådet för PNH » Pdf, 168.2 kB.

Kontaktperson: Lena Persson, lena.persson@skane.se