Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Bylvay (odevixibat)

Odevixibat vid progressiv familjär intrahepatisk kolestas (PFIC).

NT-rådet har beslutat att odevixibat kan bedömas regionalt. NT-rådet kommer inte att ge en rekommendation till regionerna om dess användning.