Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Evrysdi (risdiplam)

Evrysdi (risdiplam) är avsett för behandling av spinal muskelatrofi (SMA).

NT-rådet har tillsatt ett nationellt behandlingsråd för behandling av SMA. Behandlingsrådet har som uppdrag att säkerställa att kriterierna i NT-rådets nationella rekommendationer för när behandling kan erbjudas uppfylls och att patienter i hela landet bedöms på ett jämlikt och rättvist sätt.

Kontaktperson: Lena Persson, lena.persson@skane.se

Regionsgemensamt avtal finns framtaget »