Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Hemlibra (emicizumab)

Emicizumab (Hemlibra) är indicerat för behandling av patienter med hemofili A med inhibitorer.

Regionsgemensamt avtal finns framtaget »