Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Leqvio (inklisiran)

Leqvio är avsett för behandling av vuxna med primär hyperkolesterolemi (heterozygot familjär och icke-familjär) eller blandad dyslipidemi, som tillägg till diet.

Regionsgemensamt avtal finns framtaget »