Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Lynparza (olaparib)

NT-rådet har beslutat att Lynparza vid bröstcancer kan bedömas regionalt. NT-rådet kommer inte att ge en rekommendation till regionerna om dess användning.

NT-rådet har avslutat det nationella ordnade införandet av Lynparza vid ovarialcancer.