Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Oxlumo (lumasiran)

NT-rådet har i december 2021 beslutat om nationell samverkan för Oxlumo, vilket betyder att läkemedlet ingår i processen för nationellt ordnat införande och att NT-rådet kommer att ge en rekommendation till regionerna om dess användning efter att det genomgått en hälsoekonomisk värdering.
Motivering: Angeläget med jämlik användning. Utredning pågår.


Mer om nationellt ordnat införande