Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Poteligeo (mogamulizumab)

Poteligeo är avsett som behandling av Sezarys syndrom och mucosis fungoides.