Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Reblozyl (luspatercept)

NT-rådet har utsett Reblozyl till nationell samverkan för 2020-03-05, vilket betyder att läkemedlet ingår i processen för nationellt ordnat införande och att NT-rådet kommer att ge en rekommendation till regionerna om dess användning.


Motivering: Ny behandlingsprincip, angeläget med nationell samverkan.


Mer om nationellt ordnat införande

Luspatercept (ACE-536) stimulerar mognaden av röda blodkroppar.