Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Tibsovo (ivosidenib)

Tibsovo (ivosidenib) i kombination med azacitidin till patienter med akut myeloisk leukemi (AML) med IDH1-mutation som inte är aktuella för intensiv kemoterapi.

NT-rådet har beslutat att Tibsovo kan bedömas regionalt. NT-rådet kommer inte att ge en rekommendation till regionerna om dess användning.