Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Translarna (ataluren)

Translarna (ataluren) är avsett för behandling av Duchennes muskeldystrofi.

NT-rådet har tillsatt ett nationellt behandlingsråd för behandling av Duchennes muskeldystrofi med Translarna. Behandlingsrådet har som uppdrag att säkerställa att kriterierna i NT-rådets nationella rekommendation för när behandling kan erbjudas uppfylls och att patienter i hela landet bedöms på ett jämlikt och rättvist sätt.

Kontaktperson: Lena Persson, lena.persson@skane.se

Regionsgemensamt avtal finns framtaget »