Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Xeljanz (tofacitinib)

Det nationella ordnade införandet för Xeljanz vid reumatoid artrit är avslutat och NT-rådets rekommendation har arkiverats 2021-11-01. Hanteringen av JAK-hämmare är överlämnad till de regionala läkemedelskommittéerna.

Regionsgemensamt avtal finns framtaget »