Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Xtandi (enzalutamid)

Det nationella ordnade införandet för Xtandi och Zytiga är avslutat och NT-rådets rekommendation har arkiverats 2021-12-23. Hanteringen av Xtandi och Zytiga är överlämnad till de regionala läkemedelskommittéerna.

Regionsgemensamt avtal finns framtaget »