Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Zeposia (Ozanimod)

Ozanimod (Zeposia) vid ulcerös kolit.

NT-rådet har beslutat att ozanimod kan bedömas regionalt. NT-rådet kommer inte att ge en rekommendation till regionerna om dess användning.