Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Zynlonta (lonkastuximabtesirin)

NT-rådet har i november 2022 beslutat om nationell samverkan för Zynlonta, vilket betyder att läkemedlet ingår i processen för nationellt ordnat införande och att NT-rådet kommer att ge en rekommendation till regionerna om dess användning efter att det genomgått en hälsoekonomisk värdering.
Motivering: Angeläget med jämlik användning och hälsoekonomisk värdering.


Mer om nationellt ordnat införande

Zynlonta (lonkastuximabtesirin) vid diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL).

  • diffust storcelligt B-cellslymfom, höggradigt B-cellslymfom
    Rekommendation 2023-02-17