Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Livscykelfunktionen

Livscykelfunktionen är en av utförarfunktionerna i Regionernas samverkansmodell för läkemedel. Livscykelfunktionen genomför Horizon scanning, bereder rekommendationsärenden åt NT-rådet och genomför nationell uppföljning av nya läkemedel.

Kontaktuppgifter

Koordinator: Kristina Aggefors, kristina.aggefors@regionstockholm.se

Senast ändrad