Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

NT-rådets ledamöter

Ordförande: Gerd Lärfars, docent invärtesmedicin, Region Stockholm

Koordinator: Kristina Aggefors, leg apotekare

Ordinarie ledamöter

Anders Bergström, leg apotekare, läkemedelschef Region Norrbotten, Norra sjukvårdsregionen

Åsa Derolf, överläkare hematologi, ordf läkemedelskommittén och chef för Läkemedelsenheten i Region Stockholm, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Maria Landgren, leg apotekare, läkemedelschef Region Skåne, Södra sjukvårdsregionen

Anna Lindhé, leg apotekare, ordförande beredningsgrupp läkemedel Västra götalandsregionen; Västra sjukvårdsregionen

Mårten Lindström, överläkare kardiologi, ordf läkemedelskommittén Region Jönköpings län; Sydöstra sjukvårdsregionen

Maria Palmetun Ekbäck, överläkare dermatovenerologi, ordf läkmedelskommittén och chef för Läkemedelscentrum Region Örebro län, Sjukvårdsregion Mellansverige

Gustaf Befrits, hälsoekonom, Region Stockholm

Lars Sandman, professor i vårdetik vid Högskolan i Borås och Prioriteringscentrum, Linköpings universitet

Adjungerade ledamöter

Jan Liliemark, professor i farmakoterapi, medicinsk rådgivare

Kenneth Villman, överläkare i onkologi, Region Örebro län, ordförande för Nationella arbetsgruppen för cancerläkemedel, NAC

Ricard Nergårdh, överläkare, barnendokrinolog, Region Stockholm

Mikael Svensson, leg apotekare, Sveriges Kommuner och Regioner, koordinator förhandling

Johanna Glad, leg apotekare, Region Skåne, koordinator Horizon scanning

Lena Gustafsson, leg apotekare, Västra Götalandsregionen, koordinator Marknadsfunktionen

Kristina Aggefors, leg apotekare, Region Stockholm, koordinator NT-rådet och Livscykelfunktionen

Therese Löfbom, kommunikatör, Sveriges Kommuner och Regioner

Charlotte Bygdemo och Oskar Ahlberg, rådgivare i patientfrågor

Marianne Aufrecht Gustafsson, jurist, Region Stockholm

 

Kontakt: Kristina Aggefors, nt-radet@skr.se

Senast ändrad