Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Uppföljning

Inom Regionernas samverkansmodell följs introduktionen av de läkemedel som beslutats för nationell samverkan. Syftet med den nationella uppföljningen är att ta reda på om NT-rådets rekommendation följs och se om det är en jämlik användning i landet. Huvudsakliga datakällor är eHälsomyndighetens läkemedelsstatistik och Socialstyrelsens läkemedelsregister och patientregister. I vissa fall inhämtas också data från kvalitetsregister. Omfattningen av uppföljningen varierar beroende på prioritering från NT-rådet och tillgång till data.

Varje kvartal sammanställs försäljningsstatistik över alla läkemedel som omfattas av ordnat införande. Statistiken skickas till regionernas kontaktpersoner och omfattar försäljningen både på recept och rekvisition.

Aktuella rapporter