Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Uppföljning

Syftet med nationell uppföljning av användning av en ny medicinteknisk produkt att följa om behandlingen använts enligt rekommendation och om ett jämlikt införande har uppnåtts.

Arbetet med hur uppföljningar ska göras är under uppbyggnad.

Senast ändrad