Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på fosfenytoin

Publicerat 2022-11-11

Uppdatering 2023-01-17: Pro-Epanutin finns att tillgå.

Pro-Epanutin (fosfenytoin) injektionslösning beräknas bli bristvara från slutet av november. Produkten återkommer i början av januari 2023.

Pro-Epanutin är avtalsvara för Region Stockholm och används bland annat vid behandling av status epilepticus.

Vid etablerat status epilepticus kan valproinsyra eller levetiracetam övervägas som alternativ till fosfenytoin. Båda finns i intravenös beredning.

För rekommendationer kring behandling av status epilepticus, se Kloka listan och Riktlinjer för behandling av konvulsivt status epilepticus hos vuxna. Observera att diazepam injektion för närvarande endast finns tillgängligt som licensvara, läs mer Brist på diazepam för injektion »

För patienter där annan substans inte bedöms kunna ersätta fosfenytoin kan följande licenspreparat förskrivas, leverantörerna meddelar dock att tillgängligheten till licensalternativen är begränsade:

Licensläkemedel

Namn: Pro-Epanutin

Läkemedelsform: injektion10x10 ml

Läkemedelsstyrka: 75 mg/ml

Tillståndsinnehavare: Pfizer Limited

Varunummer: skapas när godkänd licens finns

Pris: 16 500 kr

Ledtid: cirka 15–20 dagar


Namn: Pro-Epanutin

Läkemedelsform: injektion10x10 ml

Läkemedelsstyrka: 75 mg/ml

Tillståndsinnehavare: Pfizer ApS

Varunummer: 842403

Pris: 22 700 kr

Ledtid: cirka 20 dagar


Namn: Pro-Epanutin

Läkemedelsform: injektionsvätska, 10x10 ml

Läkemedelsstyrka: 75 mg/ml

Tillståndsinnehavare: Pfizer ApS

Varunummer: skapas när godkänd licens finns

Pris: 25 200 kr

Ledtid: cirka 10–15 dagar

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för nervsystemets sjukdomar

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad