Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på isosorbidmononitrat

Publicerat 2022-12-28

Uppdatering 2023-03-20: Brittiska förpackningar av Imdur 60 mg, depottablett, 28 stycken, finns att tillgå.

Isomex, 30 mg, depottabletter, 98 stycken respektive 100 stycken finns att tillgå.


Monoket OD, depotkapsel, 100 mg, finns att tillgå.

Monoket OD, depotkapsel, 25 mg respektive 50 mg, beräknas återkomma i slutet av juni .


Läkemedelsverket har beslutat om särskilt tillstånd som medger att apotek får expediera recept på licensläkemedel som innehåller isosorbidmononitrat. För expedition krävs dock att en generell licens finns beviljad för läkemedlet. Beslut finns som gäller till och med den 13 april 2023.

Imdur, isosorbidmononitrat, depottablett 30 mg och 60 mg, finns för närvarande inte att tillgå. Produkten väntas återkomma sista februari 2023.

Isosorbidmononitrat av följande fabrikat finns att tillgå:

  • Ismo retard 40 mg, 100 depottabletter
  • Imdur 120 mg, 100 depottabletter (ej delbar)
  • Monoket OD 25 mg, 98 depotkapslar
  • Monoket OD 50 mg, 98 depotkapslar
  • Monoket OD 100 mg, 98 depotkapslar
  • Ismo 10 mg, 100 tabletter (ej depotberedning).

Isosorbidmononitrat Ebb depottablett 60 mg beräknas komma i mitten av januari.

Vid behov finns nedanstående licensalternativ:

Licensläkemedel


30 mg


Preparatets namn: Isomex
Läkemedelsform: depottablett
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): RPH Pharmaceuticals AB

Ursprungsland: Danmark
Läkemedelsstyrka: 30 mg, 98 depottabletter
Varunummer: 845412

Ledtid: 1 vecka, cirkapris 355 kr.


Varunummer: 845432

Ledtid: 1 vecka, cirkapris 342 kr.


Preparatets namn: Isomex
Läkemedelsform: depottablett
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): RPH Pharmaceuticals AB

Ursprungsland: Norge
Läkemedelsstyrka: 30 mg, 98 depottabletter
Varunummer: 845455

Ledtid: 1 vecka, cirkapris 336 kr.


60 mg


Preparatets namn: IS 5 mono-ratiopharm
Läkemedelsform: depottablett
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Ratiopharm GmbH
Läkemedelsstyrka: 60 mg, 100 depottabletter
Varunummer: 845411

Ledtid: cirka en vecka, cirkapris 355 kr.


Preparatets namn: IS 5 mono-ratiopharm
Läkemedelsform: depottablett
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Ratiopharm GmbH
Läkemedelsstyrka: 60 mg, 100 depottabletter
Varunummer: 845416

Ledtid: 2 veckor, cirkapris 360 kr.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för hjärt- och kärlsjukdomar

Injektionsflaskor.

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad