Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på östrogen­plåster

Publicerat 2023-01-24

Uppdatering 2023-03-21:

  • Divigel 0,5 mg finns att tillgå.
  • Lenzetto spray i storleken 3x56 doser beräknas återkomma under andra halvan av mars. Storleken 1x56 doser beräknas återkomma i början av maj.
  • Estradot depotplåster i styrkorna 25 mikrogram/24 h, 37,5 mikrogram/24 h och 50 mikrogram/24 h, beräknas återkomma i slutet av mars. Styrkan 75 mikrogram/24 h, beräknas återkomma i slutet av maj.
  • Estrogel finns att tillgå.

Samtliga transdermala östrogen-läkemedel är restnoterade. Divigel beräknas vara tillgänglig igen i mitten av februari, övriga alternativ senare under våren.

De olika läkemedlen beräknas vara tillgängliga igen:

  • Divigel – i mitten av februari.
  • Lenzetto spray – i slutet av mars.
  • Estradot depotplåster – i början av maj.
  • Estrogel – oviss prognos.

Tablettalternativ finns i form av Femanest 2 mg, Progynon 1 mg eller Progynon 2 mg. Femanest 1 mg är för tillfället restnoterat.

Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi, SFOG, har publicerat information om ekvipotens vid byte av administrationssätt, se MHT restnoteringar, information från Endokrin-ARG 2023-01-04.

Vid behov av licensalternativ, kontakta ApoEx Stockholm (rekvisition) eller lokalt apotek (recept).

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för kvinnosjukdomar och förlossning

Injektionsflaskor.

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad