Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tillgänglighetsredogörelse

Region Stockholm står bakom Janusinfo. Här beskriver vi på en övergripande nivå hur janusinfo.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi listar eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vårt mål är att janusinfo.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av all legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som hänvisar patienter.

Vi håller successivt på att utveckla janusinfo.se för att förbättra tillgängligheten eftersom vi för närvarande inte uppfyller alla kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Teknik

 • Det finns PDF-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.
 • Det finns ingen uppläsningsfunktion på webbplatsen.
 • Klickytorna i navigationsmenyn är små, det gör det svårare att fälla ut undernivåerna.
 • Det finns utfällningsbara textboxar som inte går att öppna med hjälp av tangentbord.
 • Det går inte att tangentbordsnavigera sig igenom webbplatsen på ett fullt fungerande sätt.
 • Det finns expanderande textboxar som saknar formaterade rubriker.
 • Det flera sidor på webbplatsen som har kod som inte validerar.

Språk

 • Många sidor innehåller texter som är skrivna med ett komplicerat språk.

Pedagogik

 • Navigationsmenyn är omfattande och svår att överblicka.
 • Det finns sidor som saknar mellanrubriker, det gör innehållet svårare att ta till sig och sidorna blir svårare att navigera sig igenom.
 • Det finns filmer på webbplatsen som inte är textade.
 • En del rubriker på webbplatsen har fel – eller saknar helt – rubriknivå.
 • Navigationsmenyn är oförutsägbar eftersom den innehåller länkar till både externa och interna sidor.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Du kan kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av janusinfo.se. Kontakta oss via e-post: Redaktionen (janusredaktionen.hsf@regionstockholm.se) tar gärna emot synpunkter på både innehåll och funktioner.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service kan du också vända dig till Myndigheten för digital förvaltning.

Hur vi testat webbplatsen

Janusinfo.se har granskats manuellt av en utomstående part den 17 september 2020.